Uzmanību!

2., 3.oktobrī nenotiks nodarbības mākslas pulciņā “Jautrās krāsas” pedagoga slimības dēļ. Lūdzu sekot tālākai informācijai.