Uzmanību!

Šodien nenotiek nodarbības Mūsdienu dejas grupai skolotājas Egijas slimības dēļ.