Uzmanību!

Uzmanību! Precizējam, ka nodarbības modes akadēmijā pie skolotājas Elgas Šmites atsāksies 26.novembrī!
Uzmanību! Skolotājas Ineses Gūtmanes slimības dēļ nodarbības zīmēšanas un gleznošanas pulciņā joprojām nenotiek!