Uzmanību!

Skolotājas Ineses Gūtmanes slimības dēļ nodarbības zīmēšanas un gleznošanas pulciņā joprojām nenotiek!