UZMANĪBU!

Joprojām nenotiek nodarbības skolotāju slimības dēļ:
1)Arta Vārna (keramika, tēlniecība)
2)Zane Baltalksne (vijoļspēle)
3)Tatjana Binde (jogas grupa)
4)Inese Gūtmane (zīmēšana – gleznošana)
Lūdzu sekot līdzi informācijai www.facebook.com vai www.rsp.lv