Uzmanību!

Informējam, ka slimības dēļ NENOTIKS NODARBĪBAS zīmēšanas un gleznošanas pulciņā pie skolotājas Ineses Gūtmanes.