Uzmanību!

Ilgstoši NENOTIKS nodarbības vijoļspēles apmācības pulciņam skolotājas Zanes Baltalksnes slimības dēļ.

Lūdzu sekot informācijai:

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)