Uzmanību!

Uzmanību šodien NENOTIKS nodarbības Elektronikas pamatu un Robotikas pulciņam skolotāja Jāņa ozola-Ozoliņa slimības dēļ. Par nākošo nodarbību, lūdzu, sekot informācijai.