Uzmanibu!

Ar 5.aprīli atceltas nodarbības datorgrafikas pulciņā skolotājas Māras Briškas slimības dēļ.
Lūdzu sekot tālākai informācijai www.faceboo.com vai www.rsp.lv