Uzmanību!

Informējam, ka šonedēļ nodarbības nenotiek datorgrafikas pulciņā skolotājas Māras Briškas slimības dēļ.