Uzmanību!

UZMANĪBU!
1) Angļu valodas pulciņa nodarbības jaunākā vecuma bērniem atceltas skolotājas Lilitas Rubines slimības dēļ.
2) Keramikas un tēlniecības pulciņu nodarbības joprojām nenotiek skolotājas Artas Vārnas slimības dēļ.
Lūdzu sekojiet jaunākajai informācijai www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu pils) vai www.rsp.lv