Uzmanību!

Skolotāju slimības dēļ NENOTIEK NODARBĪBAS pulciņos:
1)“Krāsa un forma”, Lego (sk. Dagnija Ramane, 01.02.-03.02.)
2)Keramika, Tēlniecība (sk. Arta Vārna, uz nenoteiktu laiku)
3)Elektronika un robotika (sk. Jānis Ozols – Ozoliņš, uz nenoteiktu laiku)