Uzmanību!

IZMAIŅAS TELPU NUMERĀCIJĀ UN NODARBĪBU GRAFIKOS.
Ar 29.janvāri Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” mainās telpu numerācija.
Mūsu mājas lapā http://www.rsp.lv/ sadāļā NODARBĪBU SARAKSTS ir ielikti jaunie nodarbību saraksti.
NODARBĪBU SARAKSTOS ielikta arī informācija par grupām, pakāpēm un audzēkņu vecumu.