Turpinās uzņemšana pulciņos

Grafika (Sk.Pēteris Justovičs), (12- 18 gadi)

„Jautrās krāsas” ( Sk.Marta  Krasta), (6-12 gadi)

Kuģu, auto , lidmodeļu konstruēšana (Sk.Juris Avotiņš), (10 – 14 gadi)

Angļu valoda  vidusskolēniem (Sk. Olga Belecka), (15 – 18 gadi)

Eiropas kultūra (Sk.Tatjana Gvozdeva), (12-20 gadi)

Franču valoda 5-6 gadus veciem bērniem (Sk.Agnija Kempele)