Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2009

19.aprīlī Skolēnu pils Svētku zālē notika Skolēnu pils organizētais Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2009.” 86 dalībnieki pārstāvēja 9 folkloras kopas ar 38 priekšnesumiem. Viesu statusā šogad iejutās 3 folkloras kopas no Jelgavas un Iecavas. Konkursu atklāja dūdu, bungu kapela no Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle”. Turpinājumā savu sniegumu rādīja konkursa jaunākās grupas dalībnieki, kuri šogad klausītājus priecēja gan ar individuālu sniegumu, gan muzicējot kapelās. Vecākās grupas dalībnieku vidū bija ļoti maz individuālu priekšnesumu, bet krāšņi pārstāvēti bija grupu priekšnesumi. Izvērtējot dalībnieku sniegumu, konkursa žūrija izvirzīja 9 priekšnesumus finālam Rīgas Latviešu biedrības namā.

Dina Liepa, folkloras kopas „Kokle” vadītāja


novadi 293novadi 323novadi 309