Tradicionālās meistardarbnīcas „Nāc pulkā!” bērniem ar īpašām vajadzībām

Ikvienam cilvēkam ir tiesības būt laimīgam, mīlētam un sabiedrībā pieņemtam. 2010.gada 23.novembrī pirmo reizi Rīgas Skolēnu pilī notika tradicionālās folkloras meistardarbnīcas, kurās piedalīties īpaši aicināti bija bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Darbnīcu norišu gaitā no dalībnieku puses bija jūtama milzīga darboties vēlme, degsme apgūt un izzināt kaut ko jaunu. Bērni īpaši sajūsmināti bija par Multiplikācijas nodarbībām, kuru vadītāja Tatjana Gvozdeva iemācīja bērniem saprast, ka folklora nav tikai kādreiz lietots dzīves veids, bet folkloru var atdzīvināt arī mūsdienās un padarīt kustīgu vārda tiešā nozīmē. Pie skolotājas Sarmītes Hippes bērni mācījās veidot ķistus jeb saulītes, ar ko senāk rotāja telpas Ziemas saulgriežos. Pie skolotājas Laumas Bērzas dalībnieki veidoja ritmiskos zīmējumus, izmantojot gan dabas materiālus – kociņus, akmentiņus, gan dabas doto instrumentu – balsi. Lai nebūtu viss darbnīcu laiks jāpavada tikai sēdus, tika organizēta Rotaļu darbnīca, kuru vadīja folkloras kopas Kokle vadītāja Dina Liepa. Nodarbības pamatdoma bija parādīt, ka rotaļas tāpat kā tautas dziesmas, ir senas, bet daudzas no tām var spēlēt arī mūsdienās, kā arī daudzas senās rotaļas var padarīt interesantas, tikai jāprot tām piemeklēt pareizo izpausmi arī 21.gadsimtā.

Milzīgs paldies ir jāsaka Rīgas 66. speciālās vidusskolas skolotājām Ingai Bergai un Sarmītei Seilei, Rīgas 3. speciālās pamatskolas skolotājai Mārītei Osei, kā arī folkloras kopas Kokle jaunākās grupas vecākiem un Kārļa Videnieka Rīgas 77.vidusskolas skolotājai Agritai Ozoliņai par pašaizliedzību un rūpēm par saviem bērniem, lai kopīgiem spēkiem folkloras darbnīcas izdotos un mājup bērni dotos priecīgi un gandarīti par paveikto un apgūto.

Dina Liepa, Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas „Kokle” vadītāja

www.rsp.lv