TĒLNIECĪBA

Skolotāja Svetlana Saveļjeva

Uzņem audzēkņus no 7 līdz 25 gadiem.

Nodarbības notiek

vienu vai divas reizes nedēļā.

Audzēkņi, galvenokārt, apgūst praktiskas iemaņas veidošanā,

izmantojot mālu un šamotu. Kā arī mācās vienkāršu formu izgriešanu cietā materiālā. Veidotie darbi tiek apdedzināti un krāsoti.

Veido tematiskas kompozīcijas apaļskulptūrā un cilnī,

mācās salikt burtus un uzrakstus telpiskos risinājumos, iegūst pirmās iemaņas telpiskā skicēšanā, kā arī elementāras zināšanas cilvēku un dzīvnieku plastiskajā anatomijā.

Nodarbību laikā audzēkņi attīsta savas radošās spējas un fantāziju.

Tēlniecības pulciņa audzēkņi piedalās dažādās izstādēs,

Skolēnu pils un Latvijas, ārvalstu rīkotajos pasākumos.

Informācija:

mob.t. 27026409, [email protected]