Tehniskā modelēšana

TEHNISKĀ MODELĒŠANA

Skolotājs Juris Avotiņš

 

Dalībnieku vecums 10 – 18 gadi.

 

Nodarbību laikā audzēkņi apgūs mehānismu konstruēšanas pamatus:

rasēšanas elementus,

aizzīmēšanas paņēmienus,

detaļu izgatavošanu no koka, metāla, u.c. materiāliem,

detaļu montāžu, izmantojot tapu, lodētos, skrūvju, u.c. savienojumus.

 

 

Informācija: mob.t.26406816, javotins@edu.riga.lv