Lego

1. līmeņa viena gada apmācību Lego programma divas reizes nedēļā, visiem interesentiem, kurus aizrauj un kuriem liekas interesanta darbošanās ar Lego konstruktora pamatklučiem, un dažādām modeļu veidošanas iespējām,  īstenojot daudzveidīgas tēmas un uzdevumus.

Papildus informācija: mob.t.29460028, dramane@edu.riga.lv