Kuģu modeļu pulciņš

skolotājs Armands Cakuls

 

Kuģu modelēšanas pulciņā uzņem audzēkņus vecumā no 12-19 gadiem.

 

Nodarbības notiek 207.telpā

2 reizes nedēļā pēcpusdienās no plkst.15.00.

 

Kuģu modelēšanas pulciņa programmas mērķis

ir sniegt zināšanas un prasmes kuģu modeļu būvēšanā

un to konstruēšanā.

 

Apgūt modeļu būvēšanas tehnoloģiju,

kā arī to vadīšanu ar tālvadības pulti

un dalību sacensībās gan baseinā,

gan atklātajās ūdens tilpnēs.

 

Jauninājums ar saules enerģiju darbināmi modeļi.