Informācijas tehnoloģiju jaunrade

Informācijas tehnoloģiju jaunrade

TIEK MEKLĒTS SKOLOTĀJS!

Audzēkņu vecums no 10-16 gadiem, audzēkņi tiek iedalīti pēc vecuma grupām.

Grupā ir līdz 16 audzēkņiem.

Mācības notiek bilingvāli.

Mācību kurss – 4 gadi.

Pulciņā izglītojamie apgūst:

  • Sākumā– Windows vide, teksta apstrāde, tiešsaistes rīki darbam ar attēliem, ievads programmēšanā Scratch.
  • Vēlāk, pēc individuāliem sasniegumiem,skolēni apgūst tīmekļa pielikumu arhitektūru, HTML, CSS, JavaScript un  programmēšanas pamati code.org vidē.
  • PascalABC pamati un darbs grafiskajā režīmā.
  • 4. mācību gadā C++ valodas pamatus, spēļu un citu pielikumu veidošanu Action Script 3.0 .

Darba forma – teorētiskās un praktiskās nodarbības datorklasē, mācību ekskursija.

Interešu izglītības pulciņa audzēkņu radošo darbu piemēri vidē Scratch vidē: https://scratch.mit.edu/projects/218101217/

https://scratch.mit.edu/projects/326260152