Elektronikas un Robotikas pamati

Īsam ieskatam daži video no Radioelektronikas un robotikas pamatu pulciņa eksperimentiem ar elektrību 😊

https://youtube.com/shorts/RIZ_68d13tI
https://youtube.com/shorts/eY11tetINEc
https://youtube.com/shorts/W19Ez7uaL8Q

“Zinot pamatus ir vieglāk orientēties mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē! Pulciņš ir tikai sākums, vēl būs gan koledža, gan augstskola, gan sava firma un Jūsu pirmā konstrukcija būs šīs firmas muzejā goda vietā!” saka pulciņa skolotājs JĀNIS OZOLS-OZOLIŅŠ

JAUNĀKĀ GRUPA – Elektronikas pamati

 (4.-5.kl. bez priekšzināšanām)

 • iegūst darbībai pulciņā  nepieciešamo zināšanu minimumu  elektrodrošībā un elektronikā;
 • gūst priekštatu par elektrisko strāvu un elektronikas komponentēm;
 • iemācās strādāt ar darbarīkiem, iepazīt elektriskās shēmas;;
 • praktiski būvē vienkāršas elektroniskas un mehāniskas ierīces (mirgojošas gaismas, skaņas; signālierīces, elektroniskus suvenīrus, spēles, mašīnu modeļus bez vadības).

VIDĒJĀ GRUPA Elektronikas pamati

 (6.-8.kl. ar priekšzināšanām)

 • papildina zināšanas elektronikā un mehānikā, apgūst mēraparātus;
 • gūst priekštatu par elektroniskās shēmas un reālas konstrukcijas sakaru;
 • praktiski būvē vidējas sarežģītības elektroniskas un mehāniskas konstrukcijas (skrejošās ugunis, 10-20 W pastiprinātājus, vienkāršas  automātiskas ierīces un vadāmus modeļus )

VECĀKĀ GRUPA Robotika

(9.-12.kl. un jaunieši līdz 23 gadiem ar priekšzināšanām )

 • strādā pie brīvi izvēlētām tēmām , tajā skaitā arī ZPD
 • nostiprina zināšanas elektronikā, apgūst robottehnikas pamatus;;
 • praktiski būvē un programmē robotus,  infrasarkano un lāzeru staru ierīces, mašīnas ar Saules baterijām; 50-200 W pastiprinātājus
 • veic HV eksperimentus un meklējumus alternatīviem enerģijas avotiem.
 • aktīvi gatavojas un piedalās valsts un starptautiskos konkursos

Visu grupu audzēkņiem, atkarībā no vecuma, sagatavotības pakāpes ir iespēja piedalīties skatēs un konkursos. Paredzētas ekskursijas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem no elektroniķu aprindām. 

Nodarbības notiek:  piektdienās – pēcpusdienā, sestdienās – visu dienu.

Dalības maksa  – bezmaksas

Audzēkņi, kas neievēro pulciņa iekšējās kārtības noteikumus , nesaudzē inventāru un materiālus, var tikt atskaitīti vai pārcelti citās grupās.

Kad grupas nokomplektētas, papildus audzēkņus uzņem pēc pārrunām.

Informācija: 26322959, radiojanis@inbox.lv