Teātris „Zīļuks”, Mūsu teātrim šogad aprit 50 gadi!

Skolēnu teātra „Zīļuks” pirmsākumi meklējami Rīgas pilī, kur 1962. gadā profesores Veras Baļunas vadībā tika dibināts Pionieru teātris. Ar bērniem sāka strādāt toreizējie Konservatorijas Režijas fakultātes studenti Lūcija Ņefedova, Astrīda Savisko, Benita Folkmane, Jānis Streičs u.c.

Astrīda Savisko teātri vadīja līdz 1970. gadam.

Savas skatuves gaitas aizsāka tagadējie profesionālie aktieri un režisori: Edmunds Freibergs, Valdis Lūriņš, Maiga Sika, Juris Stobovs, Enriko Avots, Januss Johansons, Aivars Krancmanis, Pēteris Šogolovs, Jānis Cimermanis u.c. Kultūras darbinieki: Kārina Pētersone, Helēna Demakova, Raimonds Auškāps, Liāna Ose, Ilona Vanadziņa un vēl daudzi citi.

No 1970. – 1985. gadam teātri vadīja Māra Priede.

Daudzi no tā laika teātra audzēkņiem savas darba gaitas ir saistījuši ar Latvijas Televīziju: Arvīds Babris, Jānis Rušenieks, Edgars Kots, Žaklīna Cinovska, Daira Āboliņa, Aija Korņeva u.c.

1980. gadā Rīgas Skolēnu pils teātrim  piešķīra Tautas teātra Goda nosaukumu.

No 1985. gada teātri vada Laura Paegle.

Teātra audzēkne no 1973. gada. Jau 1977. gadā viņa sāk strādāt par teātra studijas vadītāju.

Kopš 1990. gada 23. decembra teātris nes „Zīļuka” vārdu.

„Zīļukā” darbojušies tagadējie aktieri: Evija Kromule, Ģirts Ēcis, Ainārs Ančevskis, Ieva Aniņa. Žurnālisti: Ansis Bogustovs, Dīvs Reiznieks, Rita Paula u.c.

Teātra kolektīva pamatsastāvā un studijā darbojas aptuveni 180 audzēkņu vecumā no 4 – 18 gadiem. Notiek aktiera meistarības, runas un kustības, dejas, dziedāšanas un grima nodarbības atbilstoši vecuma grupām.

Teātra repertuārā vienlaikus ir 4 – 5 iestudējumi, galvenokārt pasaku lugas, latviešu un pasaules bērnu literatūras klasikas dramatizējumi: „Sīpoliņa piedzīvojumi”, „Nāc šurp!” – stāsts par klauniem un Mazo Raganiņu, „Sprīdītis”, dziesmu un rotaļu „Šurumburums”, Ziemassvētku uzvedums, leļļu izrāde „Kā Ruksītis ciemos gāja”, kustību izrādes „Alvas zaldātiņš”, „Četras balsis” u.c.

Kopš 70-to gadu beigām pastāv teātra studija, ko pašlaik vada Zane un Līga Goiževskas, ilggadējas teātra audzēknes. Studijas dalībniekiem dziedāt māca Agita Meri, skatuves kustību un laikmetīgo deju māca Liene Stepena un Kristīne Vismane, grima nodarbības pasniedz Agne Mennika, kas kopā ar Ievu Lapiņu un Vinetu Ozoliņu rūpējas par izrāžu un tēlotāju skatuvisko ietērpu. Pantomīmas grupu vada Ina Bērziņa, pašus mazākos – pirmsskolniekus skolo Gundega Kuciņa.

Teātris „Zīļuks” ir atvērts jaunām, radošām idejām. Lai paplašinātu bērnu un jauniešu radošās aktivitātes un iespējas, ir attīstīts jauns virziens teātra jomā – ielu teātru aktivitātes, – tās dod plašas iespējas skolu jauniešiem arī vasarā piedalīties dažādos pasākumos.