TDA „Uguntiņa” svētku koncerti

Jau par tradīciju kļuvušais LR proklamēšanas gadadienai veltītais svinīgais svētku koncerts “Ziedi mana Latvija” šogad norisinājās Rīgas Latviešu Biedrības nama lielajā zālē 12.novembrī un tajā piedalījās TDA “Uguntiņa” visu vecumu dejotāji un koklētāju ansamblis “Austriņa”. Skatuvi rotāja speciāli šim pasākumam darināts svētku dekors. Skatītāji ļoti atsaucīgi uzņēma dejotāju un koklētāju priekšnesumus – latviešu dejas un tautasdziesmas. Koncertu vadīja skolotāja Iveta Tauriņa. Spriežot pēc skaļajiem aplausiem, dažus priekšnesumus skatītāji būtu vēlējušies redzēt un dzirdēt atkārtoti. Aplausiem nerimstot, ļoti emocionālā gaisotnē, skanot “Rucavietim”, svētku koncerts izskanēja.

17. novembrī Lapmežciema tautas namā svinīgā valsts svētku koncertā “Mēs Latvijai” piedalījās TDA” Uguntiņa” jauniešu grupa. Kā ik gadu svētku uzrunu teica pašreizējais Eiroparlamenta deputāts Artis Pabriks. TDA “Uguntiņa” bija tas gods koncertu atklāt ar „Gatves deju” un noslēgt ar deju “Pie Daugavas”. Tika izpildīta arī skatītāju iemīļotā “Pasaciņa”, kas izpelnījas nedalītas ovācijas. Pēc koncerta norisinājās ikgadējā balle, kurā dejotāji turpināja izrādīt savu dejotprasmi jau citas mūzikas pavadībā.

 

Informāciju sagatavoja:

Gita Ūdre,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

TDA „Uguntiņa” mākslinieciskā vadītāja

gitaudre@inbox.lv