TDA „Uguntiņa” ar 10 deju kolektīviem dejo labdarības koncertā Liepājā

Š.g. 30.janvārī TDA „Uguntiņa” jauniešu grupa piedalījās labdarības koncertā „Sadancojam Liepājā 2016”, kurš tika organizēts, lai palīdzētu un atbalstītu TDA „Rucavietis” dejotāju bērniņa ārstēšanu Vācijā. Koncertā piedalījās 11 deju kolektīvi no visas Latvijas. TDA „Uguntiņa” šajā koncertā skatītājiem prezentēja 4 dejas: „Tec, laiviņa”, „Uiša, uiša”, „Danco Dievis” un „Ne silts, ne auksts”. Koncerta izskaņa visi dalībnieki apvienojās, lai gan dejojot, gan dziedot izpildītu Renāra Kaupera „Mana dziesma”.

Pēc koncerta, kā ierasts norisinājās balle – šoreiz kolhoznieku stilā.
Paldies par iespēju piedalīties šajā burvīgajā pasākumā gribam teikt TDA „ Rucavietis” vadītājai Sandrai Blumbahai un projekta vadītājai Lienei Šnipkei.

Informāciju sagatavoja:
Gita Ūdre, gitaudre@inbox.lv
Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”
TDA „Uguntiņa” mākslinieciskā vadītāja