TDA „Uguntiņas” koncerts Nacionālajā teātrī

4.maija vakarā Latvijas Nacionālajā teātrī notika Rīgas Skolēnu pils TDA „Uguntiņa” mākslinieciskās vadītājas Gitas Ūdres 30 radošā darba gadu jubilejas koncerts.

TDA „Uguntiņa” ir vecākais bērnu deju kolektīvs mūsu valstī. Šogad „Uguntiņa” svinēja jau savu 61. dzimšanas dienu! 58 gadus „Uguntiņā” strādāja tā dibinātāja, izcilā horeogrāfe, baletmeistare un skolotāja Audiona Līventāle. Koncertā, kurā tika dejotas arī septiņas Līventāles kundzes speciāli „Uguntiņai” iestudētās dejas, viņa bija goda viesis. Gita Ūdre, tagadējā ansambļa mākslinieciskā vadītāja kādreiz pati bija „Uguntiņas” un Audionas Līventāles audzēkne. Arī šodien „Uguntiņā” strādājošie pedagogi – Juris Čakans, Andris Sakss, Sabīne Ūdre un Agnese Stanke ir „Uguntiņas” bijušie dejotāji.

Koncerts sākās ar „Uguntiņas” lielo un mazo dejotāju graciozo un svinīgo „Polonēzi”. Koncerta 1.daļā skatītāji vēroja fragmentus no A.Žilinska bērnu baletiem: “Sprīdītis”, “Čipolino”, “Kaķīša dzirnaviņas”, J.Skopa “Īkstīte”. „Uguntiņa” ir vienīgais bērnu deju kolektīvs mūsu valstī, kurā tiek iestudēti bērnu baleti. Koncerta 1.daļā tika dejotas tādas latviešu dejas kā: „Zēns paņēma līgaviņu”, „Orķestris”, „Sasala jūrīna”, „Bāliņam div’ māsiņas”, „Alsungas polka”, „Eņģelītis”, „Meiteņu deja”, „Sprigulītis”, „Latgaļu danči”, „Latvju polka”, „Irbīt’ gūla ceļmalā”, „Sijā auzas”, „Pasaciņa”.

Koncerta 2.daļā blakus latviešu tautas dejām: „Trejdeviņi bundzinieki”, „Draiskais dancis”, „Āzītis”, „Tu kā es”, „Dej, bāliņi, dej, māsiņa” skatītājus priecēja „Uguntiņas” vecākā grupa un jauniešu grupa ar tikai un vienīgi „Uguntiņai” tradicionālajām cittautu dejām: poļu deja „Mazurka”, skotu deja, ukraiņu deja „Hopaks”, bulgāru deja, itāļu tarantella, īru deja, hasīdu deja un Odesas ebreju deja, turku deja, Mogiļevas kadriļa. Vislielāko skatītāju sajūsmu un aplausu vētru izraisīja: ukraiņu deja „Hopaks” – šķita, ka tādus lēcienus un dejas soļus, tempu un temperamentu ir pa spēkam izdejot tikai slāvu tautām; jauniešu grupas meiteņu izpildītā īru deja un abas ebreju dejas; emocionāli uzlādētā „Tu kā es” – Gitas Ūdres horeogrāfija ar „Cosmos” puišu izpildīto dziesmu.

Īpaši gaidīta bija vecākās grupas dejotā, pirmo reizi publikai rādītā Gitas Ūdres iestudētā turku deja. Šī deja tika sagatavota tikko, tā radās „Uguntiņas” repertuārā pēc „Uguntiņas” dejotāju lūguma. Koncertā skatītāji redzēja 13 dejas ar Gitas Ūdres horeogrāfiju.

Liels paldies par atsaucību skatītājiem, paldies „Uguntiņas” vecākiem, visiem dejotājiem, visiem, kas palīdzēja šī brīnišķīgā koncerta tapšanā un, protams, paldies mūsu Gitai!

Iveta Freimane, Skolēnu pils metodiķe
www.rsp.lv