TDA „Uguntiņa” mācību gada noslēguma koncerts

Pārpildītajā Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē mūsu TDA „Uguntiņa” ar skaistu koncertu „Ar tautieti dancot gāju” noslēdza šo 2011./2012.mācību gadu. Koncertā piedalījās visas „Uguntiņas” grupas: sagatavošanas, jaunuzņemtā, jaunākā, vidējā, vecākā, jauniešu – dejotāji no 4 līdz 28 gadu vecumam.

Tradicionāli koncertā varēja redzēt gan latviešu tautas dejas, gan cittautu dejas. Koncertā savu pirmizrādi piedzīvoja arī vairāki jaunuzvedumi. Vislielākos aplausus izpelnījās jauniešu grupas puiši un meitenes ar savām temperamentīgajām, interesantajām un horeogrāfiski sarežģītajām dejām. Vairāki dejotāji pēc koncerta atzina, ka šī uzstāšanās esot bijusi ļoti pacilājoša un emocionāla.Paldies „Uguntiņas” audzēkņiem, vecākiem un visiem skolotājiem!

Iveta Freimane, direktora vietniece