TDA „Uguntiņa” mācību gada atskaites koncerts

25.aprīlī Skolēnu pils XII Mūzikas dienu ietvaros Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notika TDA „Uguntiņa” mācību gada atskaites koncerts. Koncerts bija sapulcējis vairāk kā 500 skatītājus – dejas draugus, kuru vidū bija gan dejotāju ģimenes, gan draugi.Koncerts notika divās daļās. Pirmajā daļā tika dejotas tikai latviešu tautas dejas, arī vairākas jaunas dejas no šovasar gaidāmo Latvijas Skolu Jaunatnes Deju svētku repertuāra. Šajos svētkos „Uguntiņa” kopā ar citiem Tautas deju kolektīviem dejos Mežaparka Lielajā estrādē. Vislielāko skatītāju sajūsmu izsauca dejas „Pūpolītis” un „Varavīksne”, jo šajās dejās dejoja kopā gan pavisam maziņie dejotāji – pirmsskolas vecuma bērni, gan lielākie – vidējās grupas audzēkņi, kā arī jauniešu grupas deja „Sasala jūriņa” un deja pie vokālās grupas „Cosmos” izpildītās dziesmas „Tu kā es”.

Koncerta otrajā daļā „Uguntiņa” dejoja ne tikai latviešu tautas dejas, bet arī sev raksturīgās cittautu dejas. Krāšņos kostīmus un raito dejas soli varēja lūkot turku dejā, skotu dejā, tiroliešu dejā, ukraiņu dejā u.c. Vislielākās ovācijas, nerimstošus saucienus „bravo” izpelnījās jauniešu grupas izpildītā ukraiņu deja „Hopaks”.

Paldies par skaisto koncertu visiem „Uguntiņas” dejotājiem, mākslinieciskajai vadītājai Gitai Ūdrei, skolotājiem Agnesei Stankei, Jurim Čakanam, Sabīnei Ūdrei, Andrim Saksam, koncertmeistarēm Vitai Sirtautei, Viktorijai Skujiņai – Trokšai, tērpu pārzinei Baibai Vīgantei!

Iveta Freimane, Rīgas Skolēnu pils direktora vietniece, www.rsp.lv