Tautas deju kolektīvu repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skates rezultāti.

Ļoti lepojamies un no sirds priecājamies par mūsu TDA „Uguntiņa” vidējo un vecāko grupu, kas lielkoncerta “Trejdeviņi gaismas tilti” repertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skatē sasniedza izcilus rezultātus un ieguva Augstākās pakāpes Diplomus:
TDA “Uguntiņa” vidējā grupa (5.-6.klases) – Augstākā pakāpe (49.33 punkti), skolotāja Gita Ūdre

TDA “Uguntiņa” vecākā grupa (7.-9.klases) – Augstākā pakāpe (49.67 punkti), skolotāja Gita Ūdre

Skate norisinājās 10.aprīlī Rīgas 45.vidusskolā.

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Freimane

skolenupils@gmail.com, ifreimane4@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)