Tā ir mūsu izvēle…

 “Tā ir mūsu izvēle, parādīt, kādi esam patiesībā, neskatoties uz mūsu iespējām.” / J. K. Rowling

Jau trešo reizi t.i. 12.februārī folkloras kopas “Kokle” audzēkņi ar skolotāju Dinu Liepu, aicinot arī citus interesentus, organizēja divas darbnīcas – ierakumu sveču un kamuflāžas tīklu pagatavošanu Ukrainai. Lai pēc rosīgas darbošanās būtu atpūta – Svētku zālē notika danči!

Pirms darbnīcām, divu nedēļu garumā BJC “Rīgas Skolēnu pils” telpās tika vākti vajadzīgie materiāli darbnīcu nodrošināšanai, šoreiz kastes pildījās raitāk.

Darbnīcas tiek plānotas aprīlī, lūdzu sekojiet informācijai mūsu kontos.

Paldies folkloras kopas “Kokle” audzēkņiem un skolotājai!

Paldies atbalstītājiem!

Foto Artūrs Daukulis

Teksts Dace Lazdiņa