Svinam Skolēnu pils dzimšanas dienu! Koncerts „Nezinītis Brīnumu mežā”

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” šogad svin savu 70.dzimšanas dienu. Dzimšanas dienu paredzēts svinēt visu gadu. Vairāki svētku pasākumi ir jau notikuši, bet vairāki vēl tikai priekšā.

26.februārī plkst.12.00 VEF Kultūras pilī visi Rīgas Skolēnu pils pirmsskolas vecuma bērnu un sākumskolas vecuma bērnu kolektīvi sniedza ļoti skaistu koncertu. To skatījās gan pārējie pils audzēkņi, gan esošie un bijušie pils darbinieki, gan viesi, gan pils audzēkņu vecāki un citi ģimenes locekļi.Pils jaunāko audzēkņu koncertā „Nezinītis Brīnumu mežā” bērni meklēja, kas viņiem nozadzis dāvanas un konfektes. Meklējot gardumus tika izstaigāts viss lielais Brīnumu mežs – satiktas spāres, dažādi kukaiņi, vaboles, sienāži, mārītes, izstaigāts arī lielais sēņu mežs un satiktas tajā augošās visdažādākās sēnes. Koncerta noslēgumā visi tā dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā „Draugu dziesma”, kuru tās komponiste Vita Siliņa uzrakstīja īpaši pils jubilejai. Dziesmas izskaņā uz VEF Kultūras pils skatuves kāpa Skolēnu pils direktora vietnieks Valdis Egle, kurš bija atradis nozagtās konfektes un pasniedza tās visiem koncerta dalībniekiem.

Koncerts bija fantastisks – tā daudzie apmeklētāji teica pēc tā noskatīšanās.

Paldies

koncerta vadītājam Nezinītim (skolotāja Madara Strazdiņa) un koncerta dalībniekiem:

popgrupai „Mio” un skolotājai Lienei Kārkliņai;

TDA „Uguntiņa” un tās pedagogiem Gitai Ūdrei, Sabīnei Ūdrei, Andrim Saksam, Agnesei Stankei, koncertmeistarēm Viktorijai Skujiņai – Trokšai, Vitai Sirtautei, kostīmu pārzinei Baibai Vīgantei;

Meiteņu korim „Rīga” un skolotājām Evijai Lācgalvei;

Ritmoplastikas pulciņam un skolotājai Lijai Jērcumai, koncertmeistarei Tatjanai Matvejavai.

Liels paldies audzēkņu vecākiem par palīdzību!

Iveta Freimane, direktora vietniece

www.rsp.lv