“Svinam radot, svinam darot!”

Ar šādu moto šogad 16.novembrī darbiniekiem un audzēkņiem radījām Valsts svētkus “Latvijai 104!”. Pašu radītās radošās darbnīcas, pašu radītais koncerts un sveču lukturīšu darinātais ceļš līdz ugunskuram, kur Jaunsargi sagaidīja ar siltu tēju un zefīra kārtojumu lika izjust īstu svētku un kopības sajūtu.

Koncerta noslēguma daļā direktore ar Pateicībām godināja pedagogus par sasniegumiem darbā ar bērniem un labākos tehniskos darbiniekus par ieguldījumu centra darbībā.

Paldies radošo darbnīcu īstenotājiem:

Kokapstrādes un dizaina pulciņam, sk. Ivo Vasiļjevs

Rotaslietu darināšanas pulciņam, sk. Maruta Kvēpa

Trauku apgleznošanas pulciņam, sk. Lelde Laura

Angļu valodas pulciņam, sk. Lilita Rubīne

Mākslas pulciņam “Krāsa un Forma”, sk. Dagnija Ramane

Zīmēšanas un gleznošanas pulciņam, sk. Māra Mickēviča

Paldies koncerta dalībniekiem:

Teātrim “Zīļuks”

Tautu deju ansamblim “Uguntiņa”

Mūsdienu deju grupai “Karkadē”

Sporta deju studijai “Dzintarjūra”

Meiteņu korim “Rīga”

Paldies Jaunsargiem par sirsnīgu un patriotisku noskaņas veidošanu pasākuma noslēgumā!

Paldies Foto pulciņa skolotājam Andrim Kozlovskim un viņa audzēkņiem par mirkļu fiksēšanu!

Svinam radot, svinam darot!

Informāciju sagatavoja

Izglītības metodiķe

Dace Lazdiņa