Manai mīļajai Latvijai!

„Iet laiks, mainās paaudzes, bet paliek šī vieta jūras krastā.

Mums ir sava likteņa zeme. Rīga ir Latvijas sirds, un Latvija ir maza daļa no pasaules, kurās lielā bagātība ir mūzika, kurā mēs ieliekam un atstājam savu sirdi un dvēseli.

Latvijas dzimšanas dienā novēlēsim Saules mūžu Latvijai!”

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

akordeonistu ansambļa „Opuss” skolotāja Karoline Vancāne

 

 

 

Soli pa solim mēs ejam no pagātnes uz nākotni. Caur tagadni.

Caur krāsainiem dzīpariem mēs saplūstam brīnišķā dejas upē. Mēs esam stipri, mēs esam vareni, mēs esam vienoti, mēs esam savējie.

Mēs esam LATVIJA.

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Tautas deju ansambļa „Uguntiņa” skolotāja Gita Ūdre

 

 

 

Kamēr mēs dejojam, mēs nevērtējam, kamēr vien mēs dejojam – mēs nenīstam.

Kamēr dejojam, mēs nenodalām sevi no dzīves, mēs varam būt prieka pilni un vienoti.

Mēs dejojam sev, jums un Tev, mīļā Latvija! Tas ir tas, kā dēļ vērts dejot.

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Sporta deju studijas „Dzintarjūra” skolotāji Vilmārs un Lolita Ivuškāni

 

 

 

Sveika!

Reizēm, ieraugot kādu tautisku rakstu, domājam, cik tas glīts, izdzirdot kādu tautas dziesmas melodiju, sajūtam, cik tā mūsu noskaņojumam tīkama. Tam visam ir skaidrojums – tā ir mūsu iekšējā pagātnes balss, mūsu kolektīvā atmiņa, kas saka – to tu pazīsti, tas pieder tev! Kāpēc mēs šeit esam šodien? Jo kādā brīdī mēs sadzirdējām savu pagātni, noticējam tai un turpinām dzīt saknes savā zemē, runāt un domāt savā valodā! Lai mūsu balsis saplūst kopā arī šodien.

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Folkloras kopas „Kokle” skolotāja Dina Liepa

 

 

 

Mēs esam Latvija. Viss, ko mēs darām, radām un domājam, tas ir mums un tas ir Latvijai. Tā augam mēs, tā attīstās Valsts. Ja mēs gribam, lai mūsu Latvija mirdz pasaules telpā, mums pašiem jāmirdz. Ja mēs gribam, lai mūsu Latvija ir laimīgā zeme, mums pašiem tādiem jābūt!

Dzīvot pa īstam – no sirds! Izdziedāties – lai tālu skan! Izdejoties – lai zeme rīb! Tās ir mūsu dāvanas Latvijai. Mūsu dāvanas pašiem sev.

Daudz laimes, Latvija! Mēs tieksimies būt īsti, sirdī silti, darbos čakli un Tevi, sevi, viens otru mīloši!

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Meiteņu kora „Rīga” skolotāja Rita Birzule

 

 

 

Mēs esam tādi, kādi esam. Mēs esam šeit un tagad. Pateicoties mūsu tagadnei dzimst nākotne. Atdodot savu sirdi šodien, mēs palaižam visu, kas mums ir, mūžībā. Lai ir spēks un prieks dalīties un dot. Lai ir skaista un pārpilna nākotne mūsu Latvijai un visai pasaulei!

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Izglītības metodiķe Marina Lučko