#SveicamUnLepojamies

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” mūsdienu deju grupa “Karkedē” (skolotāja Egija Abaroviča) ieguvusi 1.pakāpes diplomu 19.04.2023. notikušajā Valsts Izglītības satura centra organizētajā Mūsdienu deju radošajā konkursā Rīgā ar deju “Lēnām uz…”