Sveicam laureātus!

Sirsnīgi sveicam mūsu audzēknes un viņu skolotājas ar panākumiem 48. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē – konkursā “LIDICE 2020” Latvijas kārtā. Par laureātiem kļuvušas Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” tekstildizaina pulciņa (skolotāja Aija Gagaine) audzēkne Līga Dārta Caunīte ar darbu „Pie enkura” (tehnika – batika, gleznojums uz auduma) un zīmēšanas un gleznošanas pulciņa (skolotāja Lelde Laura) audzēkne Madara Ķeze ar darbu „Horizonti” (tehnika – Krāsainie zīmuļi). Visi konkursa 1.kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā.

Vērtēšanas komisijas sastāvā bija Valsts izglītības satura centra vecākā referente Areta Raudzepa, mākslinieces Ilze Rimicāne, Dace Timule, Indra Laura Lazdiņa, Dagnija Ramane.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU, ar mērķi veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam 48. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2020” tēma šogad ir “AINAVA”. Pasākums notiek divās kārtās: 1.kārta – Latvijā 2020.gada janvārī-februārī, 2.kārta – Čehijā 2020.gada martā. Konkursa 1.kārtas izstāde notiks no 2020.gada 22.janvāra līdz 10.februārim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Noslēguma pasākums – apbalvošana notiks 2020.gada 10.februārī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Jelgavas iela 3, Rīgā.

Iveta Freimane, ifreimane4@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)