Suminām mūsu kolēģus un audzēkņus Gada balvas interešu izglītībā ieguvējus

20. novembrī Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” tika pasniegtas Gada balvas interešu izglītībā. Pasākums šogad svinēja 15 gadadienu. Sveikti tika labākie interešu izglītības audzēkņi, kolektīvi un pedagogi, kuru vidū bija arī mūsējie no Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”.

 

Nominācijā „Par sasniegumiem interešu izglītībā” balvas ieguva:

vokālās studijas audzēkne Katrīna Paula Dīringa un viņas skolotājs Uģis Roze;

meiteņu kamerkoris “Tonika” un tā diriģente, mākslinieciskā vadītāja Inga Cimiņa, vokālā pedagoģe un diriģente Zanda Babkina, kormeistare Laila Lineja.

Balvu šajā nominācijā piešķīra audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos.

 

Nominācijā „Par ieguldījumu interešu izglītībā” balvu saņēma:

zīmēšanas un gleznošanas pulciņa, trauku apgleznošanas pulciņa skolotāja Lelde Laura.

Balvu piešķīra interešu izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem par radošu darbu ar bērniem un jauniešiem, kā arī par teicamiem rezultātiem pasākumu organizēšanā un metodiskajā darbā.

 

Sveicam!

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Freimane,

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

skolenupils@gmail.com