Orientēšanās sports

Orientēšanās sporta pulciņā darbojas bērni un jaunieši vecumā:

  • no 10 līdz 14 gadiem bez priekšzināšanām;
  • virs 14 gadiem ar priekšzināšanām.

Dalība pulciņā bez maksas (treniņnodarbības), pašiem jāsedz maksa par dalību sacensībās.

Sporta veids attīsta ikdienā nepieciešamās prasmes un īpašības – spēju izvērtēt pareizo variantu dažādās situācijās, patstāvīgi pieņemt lēmumu, neapjukt nestandarta situācijās, ātri reaģēt uz apkārtējām pārmaiņām un tām pielāgoties, kā arī  veicina bērnu un jauniešu vispusīgo fizisko attīstību, jo nodarbību saturs ir daudzveidīgs – vingrošana, skriešana, sporta spēles un rotaļas.

Papildus informācija: Ieva Šusta – mob.t.29715927, e-pasts isusta@edu.riga.lv