Kobudo

Kobudo

nodarbības vada skolotājs Edgars Kaļva Godžju-rjū karatē 2.dans

 

Apmācības notiek audzēkņiem 15 – 24 gadu vecumā, kuri jau ir apguvuši karate bāzi un/vai ir piešķirta vismaz 5 kyu pakāpe.

 

Kobudo mūsdienās tiek praktizēts un mācīts ne tikai kā pašaizsardzības līdzeklis, bet gan arī – karate tehnikas uzlabošanai, veselības nostiprināšanai, funkcionālo rādījumu uzlabošanai, dažādu rīku un okinawa kultūras izzināšanai. Nodarbojoties ar Kobudo, audzēkņu galvenais uzdevums ir iemācīties turēt rokās jebkura veida priekšmetus un mācēt to pielietot nesavainojot sevi vai pretim stāvošu cilvēku.

 

Japāņu termins Kobudo tika izdomāts divdesmitajā gadsimtā un tulkojas kā seno kareivju ceļš. Sākotnējais nosaukums kobujutsu, tulkojumā – senā kareivju māksla (prasme), ietver sevī vairākas auksto ieroču cīņas tradīcijas. Mūsdienās, šo mākslu dala 2 virzienos:

  • Nihon kobudo – novirziens, kurš apvieno Japāņu galvenās salās izplatītās kareivju mākslas sistēmas un šī novirziena arsenālā tiek izmantoti samuraju un spiegu izcelsmes aukstie ieroči.
  • Okinawa kobudo – novirziens, kurš apvieno Ryukyu arhipelāga salās (mūsdienās pazīstama kā – prefektūra Okinawa, Japāna) izveidotās kareivju mākslas sistēmas un šī novirziena arsenālā tiek izmantoti zemnieku un zvejnieku ikdienā izmantotos rīkus.

 

Abiem kobudo virzieniem, cīņas mākslas priekšvēsture ietver sevī militāro izcelsmi. Turpmāk, runājot par okinawa kobudo, tāpat kā okinawa karate stili, tiek uzskatīts par Okinawa salas kultūras daļu. Kobudo, kā kultūra, ietver sevī zināšanas par ieroču izcelsmi, un to izmantošanu, kā arī meistaru ieguldīto darbu ieroču ieviešanu sistēmā, šīs zināšanas ir dziļi saistītas ar vēsturi. Senajos laikos nūju izmantoja vairāki meistari, katram bija savs raksturs – kobudo kā skola ir radusies apvienojot vairāku meistaru mācības par vienu priekšmetu un aptverot šīs zināšanas formālos vingrinājumos.

 

Kobudo, kā sports ir samērā jauns. Sacensības augstajos līmeņos notiek tikai formālo vingrinājumu izpildē (kata) un pašaizsardzības demonstrācijās (bunkai). Vērtēšanas kritēriji un dalība ir tāda pati kā mūsdienās klasiskā karate sportā.

Informācija: ekalva2@edu.riga.lv