Sporta tūrisma SASNIEGUMI

Sporta tūrisma pulciņa audzēkņi ar skolotāju Ingu Liepiņu no 20.05.2023. līdz 21.05.2023. piedalījās Latvijas čempionātā un meistarsacīkstēs – Latvijas skolēnu 76.spartakiādē sporta tūrismā, kas notika Izaugsmes un atpūtas centrā “Tērvetes līči”, Dobeles novadā.

Piedalījāmies ar 2 komandām – C un B grupā (jaunākā un vidējā grupa). Pirmajā dienā notika komandu rallijs, kurš bija attiecīgi 5 un 10 km garš. Tūrisma rallijā bija orientēšanās, novadpētniecības un tūrisma tehnikas uzdevumi. Pēc tūrisma rallija – komandas tūrisma šķēršļu josla. Otrajā dienā – individuālā tūrisma šķēršļu josla.Tūrisma rallijā C grupai 2.vieta; B grupai 3.vieta.

Komandas tūrisma šķēršļu joslā abām grupām 2.vieta.

Komandu kopvērtējumā C grupai 2.vieta; B grupai 3.vieta.

Individuāli: zēniem C grupā N.Eglītim 1.vieta; meitenēm: S.Kļimenko 2.vieta, K.Laizānei 3.vieta, K.Martinsonei 8.vieta; B grupā I.Apsēnai 3.vieta, M.Ivanovai 5.vieta, A grupā S.Kelmerei 7.vieta un D grupā M.Martinsonei 12.vieta.

Uzaicinātājs/organizators: Biedrība “REMOSS” sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federāciju, Latvijas Alpīnistu savienību, Jelgavas valstpilsētas pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs” un Latvijas Skolu sporta federāciju.