Sporta tūrisma pulciņa audzēkņi Lietuvā

19.11.2023. Viļņas Levo Karsavino skolas sporta zālē, Lietuvā Sporta tūrisma pulciņa audzēkņi ar skolotāju Ingu Liepiņu piedalījās Lietuvas atklātajās sporta tūrisma sacensībās telpās, kurās jaunākā grupa ieguva 3.vietu, vidējā grupa – 5.vietu. Individuāli vislabāk veicās Herbertam Eglītim iegūstot 2.vietu (vidējā grupā).

Sacensības sākās ar komandas tūrisma tehnikas distanci, bet pēc tās bija individuālā tūrisma tehnika. Jaunākās grupas distance bija dinamiska, visas komandas, ieskaitot BJC “Rīgas Skolēnu pils” komandu, raiti veica uzdevumus. Vidējās grupas komandu distances tehniski bija grūtākas, kopā startēja 9 komandas un katra komanda distanci veica vismaz 30 minūtes. Tam par iemeslu sekoja vidējās grupas individuālās distanču izmaiņas (atvieglināja), lai iekļautos kopējā sacensību laika plānojumā.

Paldies skolotājai Ingai Liepiņai.

Foto: Sporta tūrisma pulciņa arhīvs