Skolotājas INESES GŪTMANES nodarbības!

SKOLOTĀJAS INESES GŪTMANES SLIMĪBAS DĒĻ
ZĪMĒŠANAS UN GLEZNOŠANAS
NODARBĪBAS NENOTIEK
9. – 16.novembrī