Skolotājas Daces Putānes grāmata „Burti dārzā”.

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” skolotājas Daces Putānes grāmata „Burti dārzā” ir metodiskais materiāls, kas palīdzēs bērniem, vecākiem un skolotājiem radoši, ar spēļu elementiem iepazīties ar dabu, burtiem un dzejoļiem. Grāmatu izdevis Rīgas Skolēnu pils Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

 

Dace Putāne – Mg.paed., 22 gadus ir Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”  pirmsskolas vecuma bērnu pulciņa „Mazais prātnieks” vadītāja un skolotāja. 2015. gadā jau tika izdota Daces Putānes grāmata – metodiskais materiāls „Rīga bērna acīm”. Grāmata, atbilstoši nosaukumam, stāsta par bērna skatapunktu uz mūsu galvaspilsētu, Rīgu.

 

Metodiskais materiāls „Burti dārzā” ir Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates 2016. gada laureāts. Lai materiāls taptu par košu grāmatu, autore pati veidoja vairāk kā 30 ilustrācijas.

 

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs  organizē arī pedagogu  profesionālās kompetences pilnveides seminārus „Metodiskā materiāla „Burti dārzā” pielietošana praktiskā darbā”. Semināri  notiks Rīgas Skolēnu pilī 2017.gada 7. jūnijā un 23.augustā. Vairāk par semināru un pieteikšanos www.intereses.lv.

 

Citi interesenti ar grāmatu var iepazīties Rīgas Interešu izglītības centra metodisko materiālu bibliotēkā, K.Barona ielā 99.

 

Grāmata izdota ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu. Pateicamies par atbalstu  Bērnu un jauniešu centram „Rīgas Skolēnu pils”, aģentūrai „Advert Media”, personīgi Ritai Rūmei Rigertei, māksliniekam –  maketētājam Aldim Rudzišam, redaktorei Ritai Cimdiņai.

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Freimane

skolenupils@gmail.com, ifreimane4@edu.riga.lv

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv

www.facebook.com (Bjc Rīgas Skolēnu Pils)

www.youtube.com (kanāls – Rīgas Skolēnu pils)