Skolotāja Jura Avotiņa nodarbības šonedēļ nenotiks.

Skolotāja Jura Avotiņa slimības dēļ, šonedēļ nenotiks nodarbības tehniskās modelēšanas pulciņā.