Skolēnu pils talko!

2013.04.27 Skolenu pils talka627.aprīlī, kad Latvijā bija Lielā pavasara talka, talkoja arī Skolēnu pils. Tika sakoptas pils iekšējās telpas, noliktavas, mācību telpas, un, neskatoties uz pavasara lietu, arī pils pagalmā talkoja daudzi darbinieki. Pēc talkas visus 30 darbiniekus – tehnisko personālu, administrāciju, sporta izglītības programmas pulciņu, dejas izglītības programmas pulciņu skolotājus gaidīja ceptas desiņas un karsta tēja. Paldies talciniekiem!

Iveta Freimane,

BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktora vietniece