Skolēnu pils seminārā „Darbs un dzīve” Hamburgā

Š.g. no 27. līdz 31.oktobrim Rīgas Skolēnu pils pārstāvji ieradās Vācijas pilsētā Hamburgā, lai piedalītos starptautiskā seminārā. Semināra moto „Darbs un dzīve”, tā mērķis bija Eiropas Savienības projekts „Leonardo da Vinči. Seminārā piedalījās Latvijas (Rīgas Skolēnu pils), Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Dānijas, Vācijas, Lielbritānijas, Austrijas, Spānijas, Itālijas, Turcijas, Portugāles, Rumānijas, Francijas, Čehijas valstu pārstāvji.

Eiropas Savienības projektam „Leonardo da Vinči” ir 10 gadu. Šajā projektā jau 5 gadus piedalās arī Latvija. Projekta galvenais uzdevums – sekmēt zināšanu un prasmju attīstību, kas veicina nodarbinātību. Šī projekta ietvaros Rīgas Skolēnu pils jau 5.gadu uzņems ārzemju studentus, kuri savas zināšanas pedagoģijā, sociālpedagoģijā, psiholoģijā pielietos praksē gan Rīgas Skolēnu pilī, gan citās Rīgas izglītības iestādēs (2008./2009.mācību gadā Vācijas studenti strādāja Rīgas Skolēnu pilī, BJC „Laimīte”, Valdorfa bērnudārzā).

Piedaloties seminārā, dalībnieki izskatīja projekta „Leonardo da Vinči” uzdevumus:

uzlabot prakšu un pieredzes apmaiņas braucienu kvalitāti un nodrošināt iespēju pilnveidoties;

paplašināt un pilnveidot dažādu Eiropas valstu izglītības iestāžu, uzņēmumu un sociālo partneru sadarbību;

veicināt mūsdienīgu profesionālās izglītības programmu, materiālu un līdzekļu izstrādi un veiksmīgāko paraugu izplatīšanu Eiropā;

sekmēt gan formālā, gan neformālā izglītībā iegūto profesionālo kvalifikāciju starptautisko atzīšanu;

veicināt svešvalodu apguvi.

Seminārs notika vācu valodā, galvenokārt, darba grupās, un katrā no tām bija pārstāvētas visas dalībvalstis. Visas dienas bija ļoti noslogotas, jo Rīgas Skolēnu pils pārstāvji izrādīja interesi apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes, brīvā laika centrus, Hamburgas skolu muzeju. Semināra noslēguma vakarā valstu pārstāvji uzstājās ar prezentācijām, notika nopietna diskusija, apmaiņa ar informāciju par dažādiem projektiem.

Semināra laikā uzzinājām, ka studentiem jau pirms pāris mēnešiem bija jāizvēlas valsts, uz kuru viņi 2010.gada februārī dosies 4 mēnešu ilgā praksē. Vislielākais konkurss starp studentiem notika par prakses vietu – Latviju. Tik liels pretendentu skaits ne uz vienu valsti nebija pieteicies visā projekta 10 gadu darbības laikā.

Projekta „Leonardo da Vinči” vadītāji izteica pateicību personīgi Rīgas Skolēnu pilij par projekta īstenošanu Latvijā, un atzīmēja, ja šis projekts Latvijā Labklājības ministrijas vadībā būtu turpinājies iepriekšējo gadu līmenī un Skolēnu pils nebūtu pārņēmusi tā vadību, projekts Latvijā būtu pārtraucis savu darbību.

Iveta Freimane, direktora vietniece