Skolēnu pils šāvējas labo Latvijas rekordu

Skolēnu pils komanda Eiropas Čempionātā labo Latvijas rekordu šaušanā. Latvijas 2012. gada čempiones un Latvijas rekorda īpašnieces komandām Kristīna MUSĻIMOVA, Anete ROZMANE un Viktorija ANDŽĀNE tika uzaicinātas Latvijas izlases sastāvā aizstāvēt Rīgas Skolēnu pils, Rīgas,  Latvijas godu un prestižu Eiropas čempionātā 2012. gadā no 13.-19. februārim VIERUMAKI (Somija) šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem olimpiskajos vingrinājumos.Pārvarot objektīvus traucējumus RSP šaušanas pulciņa audzēknes ar lielām grūtībām spēja savākties  un koncentrēties, lai varētu veikt olimpisko PŠ-40 vingrinājumi (40 šāvieni ar šauteni stāvus)  Eiropas čempionātā. Vēl vairāk – spēja veikt varoņdarbu labojot pašu uzstādīto Latvijas rekordu 2012.g. 8.janvārī Tukumā 1151 punkti par diviem punktiem – 1153 punkti (jauns Latvijas rekords sieviešu komandām (3 dalībnieki) šaušanā ar pneimatisko šauteni 40 šāvieni):

P.Š.- 40 vingrinājuma rezultāti: Anetei: 338 punkti, Kristīnai: 384 punkti; Viktorijai: 381 punkti kopā: 1153 Latvijas rekords

Tas ir teicams sasniegums, ka Eiropas čempionātā, tika labots LR rekords!

Juris Gabranovs, šaušanas pulciņa skolotājs