Skolēnu pils piedalās eTwinning konferencē Berlīnē

2012.gada 29.-31.martā Berlīnē notika ikgadējā Eiropas līmeņa eTwinning konference. Konferencē piedalījās aptuveni 600 Eiropas Savienības dalībvalstu skolotāji. Latviju koferencē pārstāvēja 6 izglītības iestādes  – starp tām arī BJC „Rīgas Skolēnu pils”.

Kas ir eTwinning? eTwinning ir Eiropas Savienības programma mūžizglītības jomā, kuras mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. eTwinning programma izmanto projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā, veicinot audzēkņu un arī skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.Berlīnes konference apvienoja skolotājus, kas veiksmīgi strādā Eiropas projektu jomā, kas mācību darbā izmanto inovatīvas metodes, paplašinot tradicionālās skolas izpratnes robežas.

Konferences gaitā svarīgi bija izprast un sajust eTwinning misijas nozīmīgumu. Ikdienas darbā ne vienmēr projektu darbs tiek novērtēts un dažreiz rodas šaubas – vai tas ir vajadzīgs. Konferences notikums ar projektu darba analīzi un nepieciešamības pamatojumu, ar nozīmīgu Eiropas izglītības sistēmas amatpersonu uzrunām iedvesmo un sniedz pamatojumu tālākam darbam. Sabiedrība attīstās, pasaule paplašinās, mēs maināmies, arī skolu sistēmai jāseko laika gaitai. Tradicionālās skolas robežas paplašināsies, tas ir tikai laika jautājums. Kāda būs nākotnes skola? Iespējams eTwinning programma jau šodien sniedz ieskatu par nākotnes skolas priekšstatiem ?!

Konferences  gaitā dalībniekus uzrunāja:  Vācijas izglītības ministrs –  Minister Dr. Bernd Althusmann (Deputy President of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany and Minister of Education in Lower Saxony), Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ĢD António Silva Mendes (Director for the  “Life Long Learning” policies & programme at the Directorate-General  Education & Culture in the European Commission),  Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ĢD direktora vietnieks Xavier Prats Monné (Deputy Director, General for Education and Culture at European Commission) un daudzi citi.

Konferences, iespējams, spilgtākais iespaids bija – atmosfēra!  600 radošas personības vienuviet, gaiss ideju un pozitīvas attieksmes pārpilns … tā bija vislieliskākā iespēja satikt radošus un līdzīgi domājošus kolēģus, dalīties projektu pieredzē, gūt jaunas idejas un sadarbības partnerus.
Skolotājiem nozīmīga bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kuru klāsts bija visaptveroši plašs. Katrs varēja izvēlēties darbnīcas atbilstoši savām vajadzībām.

eTwinninig conferences bloga adrese: http://blogs.eun.org/etwinningconference/

Berlīnes conferences Twitter: http://twitter.com/#!/search/%23qetwin

Man Berlīnes konference un darbnīcas ir kā enerģijas avots tālākam radošam darbam  Eiropas komandā J

Tatjana Gvozdeva,

Skolēnu pils Eiropas kultūras un projektu pulciņa skolotāja