Skolēnu pils pedagogi seminārā „Komunikācijas prasmju attīstīšana”

Otrdien, 12.maijā 8 stundu semināru, kuru organizēja Rīgas Skolēnu pils sadarbībā ar „Direktoru skolu” apmeklēja 26 Skolēnu pils pedagogi. Semināra tēma bija – „Komunikācijas prasmju attīstīšana”. Semināru vadīja „Direktoru skolas” pasniedzējs Juris Rijnieks, teātra režisors, psihologs – konsultants.

Mūsu pedagogiem semināra laikā radās daudzi jautājumi no pedagoģiskās prakses: personisko vērtību nozīme komunikācijā, kā radīt pārliecinošu pirmo iespaidu, acu kontakts – gaita – valoda – stāja, kā visveiksmīgāk izteikt savu domu, abpusēji izdevīga komunikācija, pielāgošanās, stresa un konfliktsituāciju risināšana, argumentācija u.t.t.

Mūsu skolotāji bija ļoti apmierināti ar profesionālo lektora darbu, viņa atraktivitāte un pozitīvisms aizrāvu visus, un pedagogi izteica vēlēšanos turpināt šo semināru ar pasniedzēju Juri Rijnieku rudenī.

Iveta Freimane, Skolēnu pils metodiķe