Skolēnu pils patrioti

12.novembrī Skolēnu pilī svinīgā pieņemšanā pie direktora sirsnīgā un emocionālā gaisotnē tika godināti Rīgas Skolēnu pils patrioti. Visi Skolēnu pils darbinieki 2 nedēļu garumā varēja balsot par savu kandidātu. Apkopojot visas aptaujas anketas tika noskaidroti 15 darbinieki, kuri bija savākuši visvairāk savu balsis.

Jānis Petrovskis – strādnieks

Skaidrīte Pīlādze – apkopēja

Tamāra Puškina – dežurante

Ieva Šusta – orientēšanās sporta pulciņa interešu izglītības skolotāja

Iveta Tauriņa – koklētāju ansambļa „Austriņa” interešu izglītības skolotāja

Dina Liepa – folkloras kopas „Kokle” interešu izglītības skolotāja

Zinaīda Soboļeva – metodiķe

Rusins Vilks – Skolēnu pils veterāns, bijušais sporta daļas vadītājs, orientēšanās sporta pulciņa skolotājs

Juris Gabranovs – šaušana sporta pulciņa interešu izglītības skolotājs

Inga Cimiņa – meiteņu kamerkora „Tonika” diriģente, interešu izglītības skolotāja

Jānis Ozols-Ozoliņš – radioelektronikas pulciņa interešu izglītības skolotājs

Tatjana Gvozdeva – multiplikācijas studijas, Eiropas kultūras pulciņa interešu izglītības skolotāja

Ligita Kandere – vācu valodas pulciņa interešu izglītības skolotāja

Ināra Kuniga – arheoloģijas un Vecrīgas vēstures pulciņa interešu izglītības skolotāja

Jāzeps Imants Vikšers – Rīgas Skolu muzeja vadītājs

Informāciju apkopoja:

Iveta Freimane,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

skolenupils@gmail.com