Skolēnu pils meiteņu kora „Rīga”, Rīgas kamerkora un kontrtenora Sergeja Jēgera Ziemassvētku koncerts „Šūpulis cerībai”

Atjaunotajā Rīgas Biržas ātrijā 2011.gada 21.decembrī Ziemassvētkus ieskandēja Rīgas Skolēnu pils meiteņu koris „Rīga”, Rīgas kamerkoris un kontrtenors Sergejs Jēgers.

Pārpildītajā zālē klausītāji dzirdēja fantastisku koncertu, kas saviļņoja, piepildīja sirdis ar Ziemassvētku skaistāko mūziku.

Ovācijas izraisīja ne tikai profesionāļu Sergeja Jēgera dziedātās G.F.Hendeļa Almirenas ārija no operas „Rinaldo”, Kserksa ārija no operas „Kserks”, D.zkačīni „Amarilli, mia bella”, G.F.hendeļa „Dignare” un Rīgas kamerkora Ž.Arkandelta „Ave Maria”, G.Forē „Ave verum”, B.Skultes „Ārā vakars”, E.Melngaiļa „Klusa, klusa”, I.Ramiņa „Manas sirds draugam”, S.Jēgera un Ievas Edžiņas dueta E.L.Vēbera „Pie Jesu”, S.Jēgera un kora C.Franka „Panis Angelicus”, bet arī Skolēnu pils meiteņu kora „Rīga” jaunākās grupas dziedātās A.Ozolas dziesma „Balts un tīrs”.

Koncerta nobeigumā atskanēja visu koncerta dalībnieku dziedātā J.Šulca „Jūs bērniņi nāciet”. Īpaši aizkustinošs bija brīdis, kad gan koncerta dalībnieki, gan visi klausītāji vienojās vienā kopīgā dziesmā F.Grūbera „Klusa nakts.”

Paldies dziedātājiem, diriģentei Guntai Malēvicai, skolotājām Evijai Lācgalvei, Aijai Smiltēnai, koncertmeistarei H.Laukmanei!

Paldies par svētkiem!

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece